Vòi rửa chén bát Taka

-26%

Vòi rửa Taka TK-V01

1.400.000đ
-28%

Vòi rửa Taka TK-V02

1.600.000đ
-28%

Vòi rửa Taka TK-V03

1.600.000đ
-26%

Vòi rửa Taka TK-V04

2.150.000đ
-16%

Vòi rửa Taka TK-V05

2.200.000đ