Chậu vòi rửa chén bát Taka

-26%

Vòi rửa Taka TK-V01

1.400.000đ
-28%

Vòi rửa Taka TK-V02

1.600.000đ
-28%

Vòi rửa Taka TK-V03

1.600.000đ
-26%

Vòi rửa Taka TK-V04

2.150.000đ
-16%

Vòi rửa Taka TK-V05

2.200.000đ
-20%

CHẬU RỬA BÁT TAKA TK-9245

3.400.000đ
-14%

Chậu rửa Taka TK-7748

2.650.000đ
-11%

Chậu rửa bát Taka TK-8848

2.980.000đ