Chậu vòi rửa chén bát Teka

-10%

Vòi rửa Teka AUK 913

61.490.000đ
-11%

Vòi rửa Teka MC 10 pull out

7.698.000đ
-16%

Vòi rửa TEKA Kobe

7.469.000đ
-17%

Vòi rửa TEKA MC 10 plus

6.479.000đ
-16%

Vòi rửa TEKA Cuadro

8.129.000đ
-5%

Chậu rửa bát Teka BE 2B 785

8.230.000đ
-17%

Vòi rửa TEKA MB2 pull out

5.489.000đ
-20%

Vòi rửa TEKA MT 302

2.255.000đ
-17%

Vòi rửa TEKA MB2 pull out (high)

5.819.000đ