Thiết bị nhà bếp khác Teka

-15%

Lò nướng Teka HS 720 Black

17.699.000đ
-15%

Lò nướng Teka HS 720

17.699.000đ
-15%

Lò nướng Teka FSO 40M

5.170.000đ
-15%

Lò nướng Teka HS 635

16.599.000đ
-15%

Lò nướng Teka HS 615

14.619.000đ
-15%

Lò nướng Teka HKL 840

25.850.000đ
-15%

Lò nướng Teka HL 45.15

32.549.000đ
-15%

Lò nướng Teka HKL 970 SC

39.699.000đ
-15%

Lò nướng Teka HE 720

19.899.000đ
-15%

Lò nướng TEKA HKX 960.1 S

34.859.000đ